Startsida     Gården     Shetlandsponnyer     Gotlandsruss

Åsnor     Mulor     Dvärggetter     Hedemorahöns     Till Salu


FJORDHÄSTAR


Lyckängs Rex 265
Prem B

e Hauk Thun 222 (Elit, Guld)
u Lyckängs Regina 3282 (Diplom, Guld)
ue Rimbo 178 (Elit, Guld)

Född 2006 hos Lars Ove och Gun Larsson i Kinna, musblack, 139 cm. Rex far Hauk Thun
visade prov på sin kvalitet under de fem år han verkade i avel. Han har lämnat fem avels-
godkända söner och nio döttrar har belönats med avelsdiplom. Hauk Thun är elitpremierad för
sin utmärkta nedärvning. Modern har förutom Rex lämnat en avelshingst som är verksam i
Belgien och ett diplomsto.

Rex är mycket välutbildad och han är tävlad med framgång i både körning och dressyr. Han
har än så länge ett blygsamt antal avkommor. Av 14 avkommor som kommit fram för bedömning
har 12 belönats med klass I.

Rex färggenotyp är aa Ee DnDn och han bär därmed den eftertraktade musblacka
färgen som är ganska sparsamt förekommande inom rasen.


Engla 3546
Prem A - Diplom - Guld

e Fyndig Saluut 216 (prem B, Guld)
u Knistra 3325 (Diplom, Guld, BIS, 44 poäng)
ue Knast Halsnaes 173 (Elit)

Född 2008 hos Towa Wrangfalk i Delsbo, ljusbrunblack, 146 cm. Engla kommer från ett
mycket förärvningssäkert möderne som går tillbaka till välkända Matilda 1418 och
Lilla My 532. Engla är guldbelönad på utställning och erhöll avelsdiplom vid treårs-
premieringen. Engla har lämnat goda avkommor och hon A-premierades 2020. Hennes
färggenotyp är AA E- DnDn.

Avkommor:

2013 - Norrgårdens Glitre - e Aslan 255 - hingst (valack) - ljusbrunblack - export Finland.
2014 - Norrgårdens Himla - e Mysingen 192 - sto - ljusbrunblack.
2015 - Norrgårdens Imma - e Mysingen 192 - sto - ljusbrunblack - 39 poäng.
2016 - Norrgårdens Jubla - e Mysingen 192 - sto - ljusbrunblack - 39 poäng.
2017 - Norrgårdens Kringla - e Mysingen 192 - sto - ljusbrunblack - 37 poäng.
2018 - Norrgårdens Lycka - e Mysingen 192 - sto - ljusbrunblack - Diplom 40 poäng.
2019 - Norrgårdens Mysing - e Mysingen 192 - hingst - ljusbrunblack - 37 poäng.
2021 - Norrgårdens Ockra - e Lyckängs Rex 265 - sto - ljusbrunblack.
2022 - Norrgårdens Pingla - e Lyckängs Rex 265 - sto - ljusbrunblack - export Finland.
2023 - Norrgårdens Rex - e Lyckängs Rex 265 - hingst - ljusbrunblack.
2024 - ? - betäckt med Lyckängs Rex 265.


Norrgårdens Idun
Klass II

e Mysingen 192 (prem A)
u Björkhems Zaida 3459 (Prem A, Diplom, Guld)
ue Brynje 218 (prem B, Guld)

Född 2015, ljusbrunblack, 140 cm. Idun är visad som ettåring med 38 poäng och som treåring
med 37 poäng. Hon är riden och körd. Hennes färggenotyp är Aa E- DnDn.

Avkommor:

2019 - Norrgårdens Mula - e Genepi de Beltaine - sto (mula) - ljusbrunblack.
2020 - Norrgårdens Nalta Eljest - e Genepi de Beltaine - hingst (mula) - ljusbrunblack.
2022 - Norrgårdens Prima - e Pjotr - sto (mula) - ljusbrunblack.
2024 - ? - betäckt med Lyckängs Rex 265.


Klackas Clarissa
Klass I

e Cirkus 251 (prem B)
u Clara 3622 (Prem AB, Diplom)
ue Hirtheguten 273 (prem B)

Född 2017, vitblack, 142 cm. Clarissa är visad med 38 poäng. Hennes färggenotyp är
Aa E- DnDn N/CR.

Avkommor:

2021 - Norrgårdens Ovita - e Lyckängs Rex 265 - sto - musblack (med gulanlag).
2024 - Norrgårdens Snöflinga - e Lyckängs Rex 265 - sto - ljusbrunblack.


Norrgårdens Ovita

e Lyckängs Rex 265 (prem B)
u Klackas Clarissa (Klass I)
ue Cirkus 251 (prem B)

Född 2021, musblack (med gulanlag). Hennes färggenotyp är aa EE DnDn N/Cr och
Ovita kan alltså föra den vitblacka färgen vidare till sina avkommor.


Norrgårdens Rex

e Lyckängs Rex 265 (prem B)
u Engla 3546 (Prem A, Diplom)
ue Fyndig Saluut 216 (prem B, Guld)

Född 2023, ljusbrunblack. Hans färggenotyp är Aa E-.


Norrgårdens Rissla

e Lyckängs Rex 265 (prem B)
u Björkhems Zaida 3459 (Prem A, Diplom, Guld)
ue Brynje 218 (prem B, Guld)

Född 2023, musblack. Hennes färggenotyp är aa E- DnDn.


Norrgårdens Snöflinga

e Lyckängs Rex 265 (prem B)
u Klackas Clarissa (Klass I)
ue Cirkus 251 (prem B)

Född 2024, ljusbrunblack. Hennes färggenotyp är Aa EE DnDn.


Startsida     Gården     Shetlandsponnyer     Gotlandsruss

Åsnor     Mulor     Dvärggetter     Hedemorahöns     Till Salu


www.stuterinorrgarden.com